Privacy Statement

Welkom bij Yesty! In dit Privacy Statement leggen we precies uit welke informatie we van jou verzamelen en hoe zorgvuldig we daarmee omgaan. Ook leggen we uit welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

In het kort helpen wij je om op basis van je persoonsgegevens makkelijk en veilig gebruik te maken van Yesty. We nemen jouw privacy zeer serieus en houden ons aan de privacy wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Wie is Yesty?

Yesty is de besloten vennootschap Yesty B.V, gevestigd en kantoorhoudende te (2031 BJ) Haarlem, aan Hendrik Figeeweg 1-0014 unit 1 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70833346.

Via de Dienst van Yesty kunnen gebruikers (digitale) Cadeaukaarten aanschaffen, personaliseren, opslaan en cadeau geven. De cadeaukaarten kunnen via de App worden besteed bij de uitgevers van de Cadeaukaarten zoals retailers. Bij het gebruik van de Dienst verwerkt Yesty persoonsgegevens.

De termen die in dit Privacy Statement met een hoofdletter zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden.

2. Welke informatie wordt door Yesty verzameld en verwerkt?

Account

Om gebruik te kunnen maken van de App, moet je een persoonlijk account aanmaken. Hierbij vragen wij je om de volgende gegevens: naam, emailadres en wachtwoord. Het emailadres gebruiken wij daarnaast om orderbevestigingen naartoe te sturen en om je nieuwsbrieven en andere berichten te sturen nadat je daar toestemming voor hebt gegeven.

De inhoud van jouw account is niet zichtbaar voor andere gebruikers of bezoekers.

Je kunt je account altijd laten verwijderen door een email te sturen naar info@yesty.nl.

Aankoopinformatie

Als je een account hebt aangemaakt kun je daarmee de volgende informatie bekijken en beheren:

 • Jouw persoonlijke gegevens;
 • Welke aankopen je hebt gedaan;
 • Cadeaukaarten die je hebt ontvangen.

Statistisch onderzoek

Yesty streeft er naar de Dienst van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Yesty statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Dienst kan aanbrengen.

Yesty kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw persoonsgegevens, zoals jouw device ID (een uniek identificerend nummer van jouw telefoon). De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

Persoonlijke boodschap

Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een Cadeaukaart te personaliseren met o.a. een videoboodschap of persoonlijke boodschap. Indien je gebruik maakt van de persoonlijke boodschap, verwerkt Yesty de persoonsgegevens die middels deze boodschap door jou worden verstrekt.

Fraude

Om fraude tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen kunnen de volgende gegevens worden bewaard: IP-adres, e-mailadres, welk bedrag je hebt uitgegeven en/of ontvangen aan cadeaukaarten.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) en om de Dienst te beveiligen hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het besturingssysteem dat je device gebruikt;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • hoe je je weg vindt op de Website en/of in de App.

Notificaties, nieuwsbrieven en e-mails

Yesty kan jou notificaties sturen via de App, als je daarvoor toestemming hebt verleend. Voor het sturen van deze notificatie wordt gebruik gemaakt van jouw device ID. Je kunt deze toestemming altijd aanpassen in de instellingen van de App.

Zo kan Yesty jou berichten sturen over de geldigheid van een Cadeaukaart, bijvoorbeeld als deze bijna gaat verlopen.

Ook kan Yesty jou gerichte aanbiedingen doen, zoals een bericht sturen als je in de buurt bent van een retailer waarvan je een kaart hebt. Deze aanbiedingen doet Yesty bijvoorbeeld op basis van jouw locatiegegevens, je interesses of je ruilgedrag.

Tenslotte wil Yesty je per email op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Yesty dat daarom aan jou laten weten. Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, houdt Yesty je op de hoogte van acties en aanbiedingen. Als je geen e-mailberichten van Yesty wil ontvangen, dan kun je je afmelden via de opt-out button die is opgenomen in elke e-mail die door Yesty aan jou wordt gestuurd met uitzondering van de e-mails die je ontvangt nadat je aankopen hebt gedaan.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Yesty ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) meestuurt en die vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de server terugsturen. Cookies van Yesty kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van Yesty

Yesty plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen in de App niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de in de App ingevulde formulieren.

Naast functionele cookies plaatst Yesty cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag in de App of op de Website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Yesty kan met behulp van deze gegevens de Dienst aanpassen aan de behoeftes van de gebruikers.

Verder plaatst Yesty analytische cookies in verband met online advertentiecampagnes. Met deze cookies kan inzicht worden verkregen in de het gedrag van gebruikers in de App of op de Website nadat hen een online advertentie is getoond.

Tenslotte plaatst Yesty marketingcookies. Met deze cookies kan Yesty gerichte advertenties doen op basis van jouw online surf-, zoek,- en koopgedrag.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Yesty zelf plaatst, worden er via de Dienst ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Yesty heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Yesty wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Dienst worden geplaatst.

Marketing

In de App en op de Website kunnen derde partijen marketingcookies plaatsen, en wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies combineren wij met elkaar, zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Verder houden we met deze marketingcookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Affiliate netwerken

Deze website maakt gebruik van de diensten van Affiliate netwerken zoals o.a. Daisycon, Awin, Tradetracker , Tradedoubler, Bol.com, Amazon, Partnerize om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten affiliate netwerken dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Giftomatic

Deze website maakt gebruik van de services van Giftomatic. Deze tools meten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Giftomatic heeft whitelabel oplossingen gemaakt zoals de product zoekmachine en product aanbevelingen zodat het makkelijker en leuker is om een product te vinden om te kopen met je cadeaukaart. Giftomatic draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Het gebruik, verwerking en opslag van anonieme data vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Google Analytics

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de App en de Website, maakt Yesty gebruik van Google Analytics. Deze dienst plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van Yesty wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Yesty verstrekt. Yesty verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop Yesty wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnstalleerde cookies kunt toestaan of weigeren en dat je tijdens je volgende gebruik van Yesty geen cookies ontvangt. Je kunt je gegeven toestemming altijd intrekken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Yesty jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, behalve:

 • aan onderaannemers die namens en ten behoeve van Yesty de persoonsgegevens verwerken. Yesty zorgt ervoor dat in dat geval contractuele bepalingen er in voorzien dat derden jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit Privacy Statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van jouw persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan jouw persoonsgegevens;
 • Yesty kan jouw gegevens aan een derde partij verstrekken als je zelf daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid;
 • Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan Yesty de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website van Yesty, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken;
 • indien Yesty daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en/of regelgeving, of indien Yesty dit nodig acht om haar eigen rechten te verdedigen.

5. Hyperlinks

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de App of de Website van Yesty verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Yesty heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit Privacy Statement van Yesty heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door het gebruik van de Dienst zijn verkregen. Yesty accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

6. Voor welke doeleinden zal Yesty informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Yesty gebruikt jouw informatie voor de volgende doeleinden:

Doel

 • om jouw aankopen te verwerken en de gekochte cadeaukaarten aan jou/ de ontvanger te kunnen versturen;
 • om betalingen aan Yesty mogelijk te maken;
 • om inzicht te krijgen in jouw online surf-, zoek,- en koopgedrag en de Dienst daarop aan te passen/te verbeteren;
 • om fraude tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen;
 • om jouw persoonlijke (video) boodschap te verwerken;
 • om jou persoonlijke berichten/notificaties te sturen, je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Yesty en om te reageren op je vragen en feedback;
 • om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om statistische gegevens te genereren en om deze gegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van en in overeenstemming met wet- en/of regelgeving.

Rechtsgrond

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, inhoudende de marketingbelangen van Yesty;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, namelijk om de Dienst veilig aan te kunnen bieden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, namelijk om de Dienst inclusief (video)boodschap aan te kunnen bieden en de Dienst te kunnen verbeteren;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, namelijk de marketingbelangen en het bieden van klantenservice;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, inhoudende de beveiliging en het verbeteren van de Dienst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yesty, namelijk het kunnen doen van onderzoek en de Dienst te kunnen verbeteren;
 • (i) je hebt je toestemming gegeven voor deze verwerking van je persoonsgegevens; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Yesty rust.

7. Op welke wijze beschermt Yesty jouw persoonlijke informatie?

Yesty hecht veel waarde aan een goede beveiliging van je persoonsgegevens. Yesty heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Verder vindt Yesty het belangrijk dat je persoonsgegevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt opgeslagen. Waar de persoonsgegevens buiten de EER wordt opgeslagen, zorgt Yesty ervoor dat deze opslag in overeenstemming met de wet is en dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. We hebben met deze partijen de EU Model Clauses getekend en/of de doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield.

8. Hoe lang bewaart Yesty jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

9. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. We vermelden hier om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen. Reactie We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand op je verzoek te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Wanneer dat zo is, zullen we je hierover vóór afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.Verzoeken kunnen worden gedaan door een e-mail te sturen aan info@yesty.nl. Stuur de e-mail vanuit het e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent, zodat we zeker weten dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort. Wanneer we niet (volledig) kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven te voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.We wijzen je er op dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen we niet dat dat nodig zal zijn!

Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of Yesty op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal Yesty je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot het wissen van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zal Yesty de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Yesty gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Yesty jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zal Yesty jouw privacy belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van Yesty. Als jouw belang zwaarder weegt, zal Yesty jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.Indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij je persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Yesty zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Yesty?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je gebruik maakt van de Dienst.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de App of de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien er sprake is van materiele wijzigingen, maken we dit bekend via berichtgeving aan jou. De laatste versie van het Privacy Statement is van oktober 2018.

12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@yesty.nl Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens en je komt er met Yesty niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.